Nejčastější dotazy (FAQ)

Nové doménové koncovky přináší revoluci na internetu. Seznamte se s doplňujícími informacemi k novým doménám.

Proč nové domény?

V roce 2011 oznámila organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) program na liberalizaci trhu domén nejvyšší úrovně. Cílem je zvýšit konkurenci, inovace a umožnit větší výběr lidem a firmám v doménových jménech.
Jedním z hlavních důvodů pro zavádění nových domén je umožnění nelatinkového zápisu doménových jmen (tzv. IDN domén) v celém svém názvu, což zpřístupňuje internet všem lidem na světě. Právě první 4 nové NELATINKOVÉ generické Top-Level Domény (new gTLD) byly delegovány do internetu v říjnu 2013. Jednalo se o domény شبكة (“web” v arabštině), онлайн ("online” v ruštině), сайт (“www stránka” v ruštině) a 游戏 ("hra" v čínštině).

Jaký je rozdíl mezi Registrací a Předregistrací?

V současné chvíli je podáno více než 1400 žádostí o nová doménová jména. Celý schvalovací proces má několik fází a po úspěšném schválení je doména do dvou měsíců delegována.
Domény, které je možné Registrovat, jsou již plně schválená doménová jmény a zákazník hradí registrační poplatek.
Předregistrace domén je naopak nezávazná a nezaručuje úspěšnou finální registraci domény pro zákazníka. Ať již z důvodu neschválení celkové žádosti domény nebo z důvodu nemožnosti registrace (doména je registrovaná dříve v některé ze zahajovacích fází registrace) nebo z důvodu úspěšnější registrace jiným registrátorem.
Jakmile bude možné doménu registrovat a bude znám ceník od provozovatele domény (Registru), bude zákazník kontaktován s informacemi a podmínkami pro registraci. Nezávazná registrace je zcela ZDARMA!
V případě, že objednaná doména nebude potvrzena pro Sunrise Period ani Landrush Period, bude možné doménu objednat za cenu speciální registrace (odchyt domény), která proběhne v datu spuštění GoLive (oficiální spuštění pro volné registrace). V případě více objednávek stejného doménového jména při úspěšné registraci bude následně uskutečněna aukce domény.

Co znamená TLD?

Zkratka TLD znamená "Top Level Domain", což je označení pro domény nejvyšší úrovně v pomyslném stromu internetových domén. V doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena na konci.
TLD jsou ještě děleny na národní (ccTLD), generické (gTLD) a infrastrukturní. Mezi národní patří například česká doména .cz či slovenská doména .sk. Generické domény jsou například .com, .info a .net.
Pro nově vznikající domény se všeobecně používá název new gTLD nebo new TLD.

Registrační fáze nových domén

(Před)Registrace domén je možná u společnosti GRANSY ve všech fázích:
SUNRISE - Předregistrace v této 1. fázi je určena pro držitele ochranných známek. Pro registraci domény ve znění vaší ochranné známky potřebujete registraci známky v TMCH (TradeMark Clearing House). U některých domén má tato fáze ještě dělení na goverment, sunrise TMCH, sunrise ostatní.
LANDRUSH - Po skončení SunRise fáze dojde ke spuštění registrace domén všem zájemcům a domény budou uvolněny k registraci. V této fázi jsou domény registrovány za vyšší příplatek. Využití této fáze je například vhodné pro klienty s obchodní značkou, avšak neregistrovanou ochrannou známkou.
ZAHÁJENÍ REGISTRACE - V okamžiku zahájení volné registrace pro všechny zájemce o doménu se budou všichni registrátoři snažit získat co nejvíce objednaných domén. Tuto fázi nazýváme Speciální registrací, kdy se budou registrovat všechny předobjednané domény (v objednávkovém formuláři jako Pre-Registration).
VOLNÁ REGISTRACE - Po skončení všech fází předregistrací již nastává klasické období registrací, kdy platí, že kdo dříve přijde, ten doménu registruje. Doména je online registrovaná neprodleně po uhrazení registračního poplatku.

Upozorňujeme, že konkrétní registrační fáze se mohou u jednotlivých domén (registrů) lišit.

Například domény spravované společností Donuts mají upravenu formu zahájení volných registrací:
EARLY ACCESS - Forma přednostního zájmu za zvýšenou nabídku. Celá fáze trvá 7 dní a registrace domén je navýšena o poplatek za přednostní registraci dle dne, ve kterém registraci chcete provést. Například: klient chce registraci provést ihned v prvním dni uvolnění domén, a tedy krom ceny domény musí zaplatit příplatek 10.500 USD. Klient, který se rozhodne vyčkat například až na 6. den, bude platit příplatek 125 USD.

Ceník nových domén

Stránky Novékoncovky.cz nabízejí primárně informace o nových doménách. V případě, že je doménu již možné registrovat, je u ní zobrazena cena za běžnou registraci. Což je období po zahájení volné registrace.
Ceny Sunrise a předregistrací lze jednoduše zjistit, pokud se zadá poptávaná doména do vyhledávacího políčka pro registraci a potvrdí. Na následující stránce, v registračním formuláři, jsou jednotlivé ceny zahajovacích období.
Kompletní ceník domén je k dispozici na stránkách www.subreg.cz.

Umožňuje společnost Gransy speciální registraci?

Společnost Gransy nabízí fázi PRE-REGISTRATION, kdy objednané domény za menší příplatek bude registrovat neprodleně po spuštění volné registrace za základní cenu. V případě více zájemců a úspěšného odchytu domény bude mezi těmito zájemci spuštěna aukce.

Jaké jsou možnosti při vlastnictví ochranné známky?

Pro vlastníky ochranných známek, kteří si chtějí ochránit svůj název nebo zaregistrovat vybrané nové domény, máme k dispozici na stránkách speciální informační sekci k ochranným známkám.