Zřeknutí odpovědnosti

Webové stránky novekoncovky.cz provozuje společnost GRANSY s.r.o., první ICANN akreditovaný registrátor domén v České republice.

Veškeré informace uvedené na stránkách novekoncovky.cz jsou uvedeny pouze pro informační účely. Získávání informací na internetových stránkách nezakládá zákaznický vztah a společnosti GRANSY s.r.o. nevzniká na základě skutečnosti, že jakákoli osoba nebo subjekt získávali ze stránek informace, vůči těmto osobám či subjektům žádná povinnost ani odpovědnost.
Informace jsou získávány z veřejně dostupných zdrojů a databází a jsou aktualizovány v rámci možností. Pro zajištění 100% jistoty dat, údajů a termínů doporučujeme dohledat přesné informace na webových stránkách ICANN New gTLDs.

Objednávka Registrace nebo předregistrace

Registrace nebo předregistrace nových domén je zajištěna prostřednictvím hlavního projektu Subreg.cz, který nabízí on-line správu a registraci stovek internetových domén. Po vyplnění objednávkového formuláře je zákazníkovi vytvořen účet na projektu Subreg.CZ a zákazník se řídí pravidly a podmínkami subreg.cz.